Om foretaket

Hva kan jeg

hjelpe deg med?

Om Schulz Radiance

 

Jeg heter Mei Schulz og driver Schulz Radiance. Jeg er utdannet sosiolog (bachelor i kultur og samfunnskunnskap) med pedagogutdanning (Praktisk Pedagogisk Utdanning), sertifisert samlivskursholder i PREP, en danser og danselærer i persisk dans og en ivrig yogi og sertifisert Strala Guide ved Strala Yoga i New York.

 

Radiance = utstråling

Lyset er som det rå potensialet som ligger latent ved oss som individer og menneskehet. Utsrålingen blir det faktiske lyset som kommer til synet gjennom våre ord og handlinger. Når vi bruker hele oss i det vi driver med, oppleves livet mer meningsfylt. Dersom vi reduserer vår virke til kun en del av oss, skulle det være kun det fysiske eller kun det intellektuelle, føler vi fort at noe mangler, at vi ikke er tildfreds med situasjonen. Før eller senere enten vårt sinn eller kropp "reagerer" på denne ubalansen, men vi klarer ikke lytte til disse behov fordi vi er ofte så opptatt av å oppnå og fullføre istedenfor å være til stedet med hele vårt vesen.

 

Schulz Radiance står for elementer i naturen og mennesket slike som glød, utsråling, energi og lys, noe som kan både sees som ytre og indre egenskaper. Lamper er forskjellige, men lyset er det samme, sier Rumi så klokt. Men klarer vi å intergrere denne klokskapen i vår tankegang og væremåte? Ser vi lyset ved oss selv og i fellesskapet og klarer alltid se lyst på livet? Klarer vi å anerkjenne at det er det samme lyset som skinner uansett hvilken lykt eller lampe forsøker å skjenke det lyset? Hvordan kan vi føle dets varme hele tiden, holde gløden oppe? Kan vi være både livsnytere og livsstudenter samtidig? Jeg vil påstå, ja! Men livet handler om blant annet å lære dette. Kropp, sinn og sjel er de tre delene ved menneske som forsøker å forene seg til en balansert optimal helhet, men vi er her i livet for å lære å leve men denne helheten. Alt for mange mennesker lever som om glede og meningsfull innsats eller arbeid skal være separate ting, og velvære og selvpleie kun noe man gjør på ferie. Denne tunge mentale og intellektuelle vektleggingen er både et styrke og ulempe for mentaliteten i vestlige dele i verden. Dersom menneskeheten forsøker å forene visdommen som ligger i både Vestens og Østens velværepraksis, trosystemer og filosofier, hadde vi kommet lengre med den totale helsen og velvære for menneskeheten. Heldigvis ser vi denne interessen å utfolde seg mer i verden nå. Schulz Radiance ønsker å bidra til å forene mening og glede til velvære og vekst i hverdagen.

 

Helhet alltid i fokus uten mystifisering

Vår hel kropp og sinn er forbundet sammen og trenger oppmerksomhet, pleie og trening. Vår menneskelig natur lengter etter å opprettholde denne balansen av det fysiske og åndelige. Samtidig er hver enkelt av oss avhengig av fellesskapet og resten av menneskeheten, og dens ubalanse blir også vår ubalanse, mens også dens fremgang blir vår fremgang. Denne sannheten oppleves spesielt i den minste enheten i samfunnet, familien. Den riktige innstillinger ligger ved å bry seg om helheten, også bry seg nok om seg selv og sin utvikling for å fungere i denne helheten. Lykken starter innenfra. Så lenge vi venter på den å realisere utenfra er vi på blindvei. Hvordan du har det med deg selv har alt å gjøre med hvordan du har det med resten av verden.

 

Utstrålingen er i sitt beste når vi kan bruke oss selv med alle våre evner for fellesskaps vel. Så lenge vi bruker oss selv for kun vår egen glede og nytte, kommer denne utsrålingen og gleden kort og blir kun kortvarig glede som slukker for fort. De tre dimensjonene ved et menneske; kropp, sinn og sjel trenger trening, balansen kommer dessverre ikke helt av seg selv, men ulike kilder og verktøy er tilgjengelige for oss.

 

Schulz Radiance forsøker å

- harmonere de fysiske og indre behov ved å skape ulike arenaer for å binde samme kropp, sinn og sjel

- hjelper å gjenopprette vennlig og gledesfylt kontakt med seg selv gjennom bevegelsessystemer som støtter det naturlige, intuitive og kreative ved oss

- vekke de grunnleggende driftene i mennesket som skaper kreativitet, refleksjon og holder både kropp og sinn i sunn aktiv og mottakelig tilstand for kunnskaps og inspirasjons lys

- gi rammer for å utvikle positive tanke- og bevegelsesmønstre, gode vaner i sinn og kropp

 

Radiance & Grace og Radiant Mind & Body og Radiant & Mindful Child er opptatt av å aktivere vårt hele vesen og gjenopprette kontakten med oss og det fellesskapet vi tilhører med estetisk og naturlig bevegelse og gledesfylt samvær. Bevegelsessystemer brukt i Schulz Radiance er styrkende og helberedende for både kropp og sjel.

 

Radiant Soulmate står for mer veiledende og kunnskapsbyggende tilbud for par, som aktiverer vår hele vesen gjennom helhetlig syn og kunnskap om kommunikasjon og samliv.

 

Gleder meg til å møte og tjene deg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved