Skoleyoga

Radiant & Mindful Childhood

Skoleyoga Nytt!

Radiant & Mindful Childhood - Skoleyoga

Skoleyoga er et nytt opplærings- og aktivitetstilbud for enkeltelever og små grupper (inkl. skolefritidsordningen) som har godt av et suplerende opplæringstilbud som er helseforbyggende både psykisk og fysisk. De fleste barn har støyete og hektisk hverdag med mye forskjellige stimuli og de har behov for å lære strategier for å stresse ned og gjenopprette kontakt med seg selv for så å kunne lære og samhandle med andre i hverdagen.

 

Schulz Radiance tilbyr yoga & meditasjon tilrettelagt for skoleelever som supplerende tilbud til spesialundervisning for enkeltelever eller grupper, eller en del av opplæringen i faglige aktiviteter der det skulle passe.

 

Elevene får utfolde seg i tilrettelagte yogaøvelser der koordinasjon, balanse, sosiale ferdigheter, motoriske - og oppmerksomhetsevner får en fin ramme å styrkes i. Yogatilnærmingen som brukes i skoleyoga baserer seg på Strala Yoga bevegelsessystemet som har fokus i i flyt, naturlig bevegelse, pust og intuisjon for tilstand i egen kropp og sinn. Det øves også enkle meditasjonsteknikker der man kan utvikle strategier for å gjenopprette ro i både sinn og kropp og reflektere over egenskaper man kan utvikle ved seg selv. Det internasjonalt anerkjente pedagogiske Virtues Project-materiale (dannelse og dyder) benyttes for å sette selvutvikling inn i et oppmuntrende og positiv system der de positive menneskelige egenskaper bevisstgjøres og reflekteres over. Tilnærmingen ved Strala og Virtues Project er ikke knyttet opp mot en spesifikk kultur eller livssyn, og derfor tiltaler allmennheten.

 

Mei Schulz er en utdannet pedagog (adjunkt) med erfaring siden 2007 på skoleverket (primært barneskole) og en sertifisert Strala Yoga Guide (oktober 2016, London). Hun har positive erfaringer ved å integrere bruk av Virtues Project (dannelse & dyder) i undervisning både med enkeltelever og klasser, og ved arbeidet med sosialt miljø på skolen. Hun har mange års erfaring med å jobbe med elever med ulike atferdsvansker både spesifikt og gjennom å være kontaktlærer, og ser behovet for å utvikle tilpasset, mer helhetlig og variert opplæringstilbud for skolehverdagen både nødvendig og spennende.

 

Tilbudet kan skreddesys til enkeltelevens individuelle eller elevgruppas opplæringsplan. Alt vi trenger er et rom med god gulvplass, og gjerne noen gymmatter.

 

Skolene tar kontakt for en avtale. Alt fra engangsavtaler til ukentlige timer eller hele skoleåret / halvåret kan avtales. Ta kontakt, så lager vi en avtale som passer godt til den aktuelle eleven/gruppa og timeplan. Gleder meg å høre fra dere!