Strala Yoga

Radiant

Mind & Body

Strala Yoga

 

Yoga er for alle.

Kan du puste, så kan du praktisere yoga.

Oppnå en sterk kropp og fokusert sinn

med Strala Yoga. Strala setter deg

inn i din egen naturlig flow der du opplever

glede og mindfulness i bevegelse.

Stråla Yoga for Strålende Deg!

 

Klasser både på foretakets ny base, Solstråla Studio og i Hurum på Hurum Yoga og Hovtun Kulturhuset.

 

 

Strala Yoga Flow - kurs som introduserer og etablerer en fin Strala praksis, timene rullerer mellom klasser som basics, energize, relax, styrke og core.

 

Strala Gentle / Skånsom - kurs som egner seg for de som ønsker Strala Yoga i skånsom og rolig form.

 

Strala Yoga Energize / Energi - kurs som kvikner, revitaliserer, styrker og etablerer rolig men effektiv energibruk gjennom pust og naturlig bevegelse

 

Strala Yoga Relax - kurs som åpner, avspenner og tøyer godt, og beroliger både kropp og sinn

 

Ungdomsyoga - yoga tilrettelagt for ungdommer som ønsker å

@ ha det gøy i bevegelse uten prestasjoner

@ øve på å finne ro og glede ved både enkle og utfordrende stunder

@ lære stressmestring

@ øke tro på seg selv og lære strategier for å fremme både psykisk og fysisk helse

 

Barneyoga - gledesfylt konkurransefri

fellesskap der vi beveger oss innenfor yogas struktur på en koordinert og

utforskende måte.

Deltagere får utfolde seg i tilrettelagte yogaøvelser der koordinasjon, balanse

og oppmerksomhetsevner får spennende utfordringer. Vi øver på en god menneskelig egenskap (f. eks. trygghet, utholdenhet, selvdisiplin etc.), både i sinn og kropp. Hver time ha en slik egenskap som tema. Enkle meditasjonsøvelser på starten og slutten av timen.

 

 

 

 

Radiant Mind & Body - STRALA YOGA

 

Mei er foreløpig en av de få Strala guider i Norge. Strala Yoga (også kalt Stråla) som har sin base i New York, er en yoga form i hurtig vekst overalt i verden. Guidene er utdannet av grunnleggere av Strala Yoga, Tara Stiles og Michael Taylor.

 

Bevegelsessystemet i Strala yoga er basert på følelse, flyt og frihet og å fremme intuisjon og oppnå mer med mindre anstrengelse. Bevegelse skal være gøy og føles godt!

 

Strala yoga gjør yoga morsomt og overkommelig for alle typer kropper. Den verdsetter og oppfordrer til å føle og bruke intuisjon i yoga praksis. Bevegelsessystemet henter sin struktur fra yoga mens velværeprinsippene stammer fra Tai Chi, noe som gjør bevegelsen skånsom, myk og naturlig ved enkle og mer utfordrende stunder. Mange som har hatt noe fremmed forhold til yoga men har prøvd Strala har blitt svært begeistret av yoga og integrert en god yoga praksis i hverdagen sin. Strala yoga fremmer ro og intuisjon til vår kropp og sinn og gjenoppretter en åpen og vennlig kontakt med seg selv og sin yoga praksis. Du tar med deg læringen fra matta ut i livet ditt.

 

I Strala timer beveger vi oss gjennom en rolig flow mellom enkle og utfordrende bevegelser mens vi har fokus på pust, flyt, hensiktsmessig energibruk og positiv mindset som sammen skal fremme en sterkere kropp og fokusert sinn. Strala setter deg i din egen naturlig flow!

 

Hva tar du med deg fra matta ut i livet?

Strala skifter fokus fra bevegelse med anstrengt teknikk til bevegelse med ro og flyt, noe som befrir energi og kreativitet og gjenoppretter et positivt og tillitsfull forhold til ens bevegelighet uansett kondisjonsnivå eller treningsbakgrunn. Bevegelsessystemet har som hensikt å dempe stresshormonene og vekke velværehormonene. Vi lærer å slippe tak i "push" og stress i møte med utfordringer ved å erstatte dette med rolig, koordinert flow der bevegelse skal føles godt, ikke anstrengt.

 

Holdningen til anstrengelse forandrer seg med dette bevegelsessystemet, noe som i beste fall endrer måter man møter livets andre utfordringer på. Slik yoga skal ideelt sett virke, tar man læringen og virkningen fra matta ut i livet! Take-aways er bl. annet positivt selvbilde, styrket selvbevissthet i både kropp og sinn, styrket helse, fokus og kreativitet i livet.

 

Uansett yogafilosofi, mye erfaring viser at når yoga er integrert i livet som en form for å oppnå kontakt med seg selv og engasjere seg i selvutvikling, endrer man på en naturlig måte forholdet til kroppen og tankegangen sin og tilnærmingen til hvordan man tenker, beveger seg, spiser og i det hele tatt behandler seg selv og andre på.

 

Følelsesbaserte klasser, ingen nivåer

Yogatimene er kalt etter følelsen man er ute etter. Kurset rullerer gjennom disse “følelsene”. Vi bygger opp flyten gjennom klasser som heter gentle, energize, relax and core.

Gentle-timer er myke og restorative der man åpner og avspenner kroppen og fremmer ro i sinn med myke og avslappende bevegelser.

Energize-timer aktiverer og vekker kroppen mens vi blir oppmerksomme på pusten og hensiktsmessig energibruk.

Relax-timer er for å redusere stress og anspenthet i sinn og hele kroppen gjennom en rolig og godt uttøyende flow.

Core-timer skal øke bevissthet og styrke kjernemuskulaturen (core) og hele oss gjennom å utforske bevegelser i hele kroppen. Her bruker/befrir vi energi på en fokusert måte og øker kapasitet ved utfordringer.

 

 

Fra http://strala.com

 

The Science of Strala

Our Stress and Survival Responses – which release cortisol and endorphins into our system – are designed to mask pain and even create a feeling of euphoria, so we can escape an immediate attack. They were meant to help us survive, but not to live. But we’re living now under attack. We’ve become addicted to stress on a chemical level, and we put it in everything we do – our work, our exercise, even our health and healing practices.

This isn’t a sustainable strategy for performance. It’s producing nearly every health problem that Western medicine struggles with today: obesity and digestive disorders, weakened immunity and chronic pain, depression and anxiety, even diseases like cancer and Alzheimer’s. And it greatly limits our potential. We’re the only animal that works harder than needed to accomplish even simple things. It depletes our energy, and makes it impossible to accomplish truly difficult things. So there must be a better way.

Because we know this, we have a choice. We can choose to move in a very different way, that creates a very different life, and a very different world. We can choose to release the stress and tension from our minds, our bodies, and our lives, that inhibits us, and weighs us down in every step we take. By choosing this, we can literally rewire our neurology, our chromosomes, and our gene expression, to perform at a higher level than we ever dreamed possible. By choosing this, we can rewire this world to perform at a higher level than we ever dreamed possible.

The science supports what we’ve suspected. As mind-body medicine pioneer Dr. Deepak Chopra puts it, “We’re not nouns, we’re verbs.” We aren’t fixed beings, stuck where we are, unchangeable. We’re more like a river, not hardwired but softwired. We know that rigidity is both cause and symptom of mental illness. When this rigidity arises even in our self-care practices like yoga – holding and moving with tension in both our minds and bodies – we limit ourselves greatly. We’ve taken the most common symptoms of human neurosis, and put them into our cure. This isn’t a problem with yoga. It’s a human problem. And we have a choice here. We can choose something different.

How we move – with tension or without, with force and aggression or grace and coordination – rewires our neurology and rebalances our microbiome every single day. It can change our gene expression, make our chromosomes healthier, slow aging, and even alter what we pass along to our children. We create our lives, our health, and our world, in this way.

Activating your Relaxation Response. Similar to East Asian movement and healing systems, Strala is designed to activate your body’s Relaxation Response – a chemical cascade responsible for overall health, healing, and wellbeing. First by breathing deep, second by matching your breath and body together, and third by learning to move your whole body in harmony with itself – it’s possible to keep your Relaxation Response going, even when things get tough. This is ground-shaking. It’s how you make the impossible possible, in everything you do.

Our mindset is important here. If we believe that our best way to get where we want to go is by pushing and struggling – and that feeling good is for vacation – this creates a cascade of behaviors and associated chemistry that supports some temporary ability, but leads to declining performance. By contrast, if we believe our best way to get where we want is by feeling good every step along the way – this creates something quite different. We’re able to release stress and tension, approach challenge in an easygoing way, and create an internal chemistry that’s optimal for sustained health and performance.

Imagine if we aimed our attention narrowly and forcefully at accomplishing goals — for example in yoga, jumping and pushing into poses. Right away, our body is bathed in stress hormones, including cortisol. We are chemically less able to see the full range of options available to us, and are disconnected from how we feel. We become less creative, and less intuitive. We’re ready to survive an attacking tiger, but that’s about it. Keep pushing this way, and we’re likely to gain more weight than we need, injure our bodies, and suffer from a variety of stress-related disorders.

By contrast, when we move with ease through all conditions, we’re able to trigger and maintain our body’s Relaxation Response. This is where we want to live most of our lives. The good news is, we can activate our own Relaxation Response response by breathing deep, moving gently, and exploring where we are, rather than forcing to be somewhere else. We get happy, creative and intuitive. Which feels amazing.

Flow State. Using whole-body movement connected directly to your breath, as you explore all kinds of challenge, Strala guides you into your Flow State. This is your body and mind finding harmony, by unblocking energy where it’s stuck, healing what needs healing, and learning to bring your whole self into graceful, coordinated movement. It’s the way you are meant to be. Creativity is heightened. You achieve an elevated state of strength, mobility, agility and endurance in your body, and calm focused awareness in your mind. You move through the familiar and unfamiliar with far less effort. This carries you much further without tiring, just feeling good.

 

Følg med hva som skjer inkl. litt inspirasjon på facebook-side til Schulz Radiance eller meld deg på å motta epost ang. nye kurstilbud & eventer her!

Copyright @ All Rights Reserved