Strala Yoga

Radiant

Mind & Body

Strala Yoga

 

Stråla Yoga-timer er kjent for å være overkommelige timer for alle fordi det er ikke posisjoner og teknikk som er hovedfokus, det er Du!

Denne yogaformen har i fokus å trives og bli bedre kjent med kroppen sin mens man oppdager at man kan oppnå og mestre mer med mindre anstrengelse.

Yoga som fremmer vennlig innstilling til seg selv og økende kapasitet i enhver kropp.

Stråla Yoga for Strålende Deg!

 

Klasser både på foretakets ny base, Solstråla Studio og i Hurum på Hurum Yoga og Hovtun Kulturhus.

 

 

Strala Yoga Flow - kurs som introduserer og etablerer en fin Strala praksis, timene rullerer mellom klasser som basics, energize, relax, styrke og core.

 

Strala Gentle / Skånsom - kurs som egner seg for de som ønsker Strala Yoga i skånsom og rolig form.

 

Strala Yoga Energize / Energi - kurs som kvikner, revitaliserer, styrker og etablerer rolig men effektiv energibruk gjennom pust og naturlig bevegelse

 

Strala Yoga Relax - kurs som åpner, avspenner og tøyer godt, og beroliger både kropp og sinn

 

Ungdomsyoga - yoga tilrettelagt for ungdommer som ønsker å

@ ha det gøy i bevegelse uten prestasjoner

@ øve på å finne ro og glede ved både enkle og utfordrende stunder

@ lære stressmestring

@ øke tro på seg selv og lære strategier for å fremme både psykisk og fysisk helse

 

Barneyoga - gledesfylt konkurransefri

fellesskap der vi beveger oss innenfor yogas struktur på en koordinert og

utforskende måte.

Deltagere får utfolde seg i tilrettelagte yogaøvelser der koordinasjon, balanse

og oppmerksomhetsevner får spennende utfordringer. Vi øver på en god menneskelig egenskap (f. eks. trygghet, utholdenhet, selvdisiplin etc.), både i sinn og kropp. Hver time har en slik egenskap som tema. Enkle meditasjonsøvelser på starten og slutten av timen.

 

 

 

Jeg ønsker store og små velkomne til en deilig yoga flow sammen med meg der det er rom for å finne egen flow og være DEG mens stress og spenning forsvinner og kropp og sinn utvider sin kapasitet. Vi lærer oss å praktisere det vi ønsker i livet.

Dersom du ønsker flyt, glede, sinnsro, avspenning, forsterket fokus eller mer styrke i livet, så velg å øve på det. Dersom du ønsker å slippe stress og føle deg mer fri, så øv på det. Yoga var skapt for nemlig det, økt bevissthet i kropp og sinn og å forene disse to, ikke for perfekte handstand, hyperfleksibilitet eller overmenneskelig utholdenhet egentlig. Men fremragenhet og utholdenhet er gode egenskaper i seg selv og viktige ferdigheter i livet, dersom man velger å praktisere det med selvaksept, selvrespekt og sunn målbevissthet. Yoga er et fint verktøy for nemlig dette og de beste "take aways" av regelmessig yogapraksis er en forsterket helhetsfølelse, tilstedeværelse, livsglede og bedre fysisk og psykisk helse.

Jeg inkluderer bevissthet og refleksjon på slike universale indre egenskaper (trygghet, tillit, utholdenhet, selvdisiplin, sinnsro, selvaksept osv.) i en enkel meditasjonsøvelse på slutten av hver yogatime etter deilig avspenning.

 

Håper vi sees på matta!

Namaste!

Mei

 

 

Radiant Mind & Body

Strala Yoga med Mei

Mei er foreløpig en av de få sertifiserte Strala guider i Norge som tilbyr Strala Yoga- klasser, noe hun startet i 2016 på Hovtun Kulturhuset og Hurum Yoga. Hun er en ivrig utøver av yoga og betrakter seg som både en student og guide av denne livskunsten. Strala Yoga (også kalt Stråla) som har sin base i New York, er en yogaform i hurtig vekst overalt i verden. Guidene er utdannet direkte av grunnleggere av Strala Yoga, Tara Stiles og Michael Taylor gjennom både intensive kurs og Ready-To-Lead training 200-300t rundt omkring i verden.

 

I løpet av Meis «yogareise» har hun tatt noen yoga kurs og workshops, mest innenfor klassisk og dynamisk yoga, men fant først sitt «yoga hjem» via Strala Yoga i 2013, og den fikk raskt fotfeste ved hennes daglig yoga praksis. Det hjalp henne vesentlig å bryte ut fra stressende tanke- og handlingsmønstre og etablere gode vaner i kropp og sinn. Hun identifiserte seg godt med denne yogaformen for dens positiv og intuisjonbyggende holdning til selvutvikling, naturlig bevegelse og stadig fokus i egen følelse og intuisjon til hva som kjennes riktig og godt. Den mytebrytende filosofien som oversettes på bevegelsesspråk, om at gode ting skjer i flyt og balanse med kroppen, ikke gjennom tvang og anstrengelse skapte en sunn prosess, som Mei er overbevist over at de fleste av oss har stor utnytte av under prestasjonspress i nesten alle felter i det moderne livet.

 

Mei ønsker å skape hyggelig fellesskap i bevegelse sammen med andre og å bidra til å skape rom for selvpleie, bevissthet, inspirasjon og livsglede!

 

Om Strala Yoga

Bevegelsessystemet i Strala yoga er basert på følelse, flyt og frihet og å fremme intuisjon og oppnå mer med mindre anstrengelse. Bevegelse skal være gøy og føles godt! Strala Yoga bruker elementer fra Tai Chi og Shiatsu i sin tilnærming til helse, energibruk og kontakt, og setter deltageren i sin egen flow og utvikling av sunn kropps- og sinnsbevissthet.

 

Strala yoga gjør yoga morsomt og overkommelig for alle typer kropper. Den verdsetter og oppfordrer til å føle og bruke intuisjon i yoga praksis. Bevegelsessystemet henter sin struktur fra yoga mens velværeprinsippene stammer fra Tai Chi, noe som gjør bevegelsen skånsom, myk og naturlig ved enkle og mer utfordrende stunder. Mange som har hatt noe fremmed forhold til yoga men har prøvd Strala har blitt svært begeistret av yoga og integrert en god yoga praksis i hverdagen sin. Strala yoga fremmer ro og intuisjon til vår kropp og sinn og gjenoppretter en åpen og vennlig kontakt med seg selv og sin yoga praksis. Du tar med deg læringen fra matta ut i livet ditt.

 

Istedenfor å statisk holde ut i yogaposisjoner, beveger vi oss gjennom en rolig flow mellom enkle og utfordrende bevegelser mens vi har fokus på pust, flyt, hensiktsmessig energibruk og positiv mindset som sammen skal fremme en sterkere kropp og fokusert sinn. Strala setter deg i din egen naturlig flow!

 

Hva tar du med deg fra matta ut i livet?

Strala skifter fokus fra bevegelse med anstrengt teknikk til bevegelse med ro og flyt, noe som befrir energi og kreativitet og gjenoppretter et positivt og tillitsfull forhold til ens bevegelighet uansett kondisjonsnivå eller treningsbakgrunn. Bevegelsessystemet har som hensikt å dempe stresshormonene og vekke velværehormonene. Vi lærer å slippe tak i spenning og stress i møte med utfordringer ved å erstatte dette med rolig, koordinert flow der bevegelse skal føles godt, ikke anstrengt.

 

Holdningen til anstrengelse forandrer seg med dette bevegelsessystemet, noe som i beste fall endrer måter man møter livets andre utfordringer på. Slik yoga skal ideelt sett virke, tar man læringen og virkningen fra matta ut i livet! Take-aways er bl. annet positivt selvbilde, styrket selvbevissthet i både kropp og sinn, styrket helse, fokus og kreativitet i livet.

 

Uansett yogafilosofi, mye erfaring viser at når yoga er integrert i livet som en form for å oppnå kontakt med seg selv og engasjere seg i selvutvikling, endrer man på en naturlig måte forholdet til kroppen og tankegangen sin og tilnærmingen til hvordan man tenker, beveger seg, spiser og i det hele tatt behandler seg selv og andre på.

 

 

 

 

Fra http://strala.com

 

The Science of Strala

Our Stress and Survival Responses – which release cortisol and endorphins into our system – are designed to mask pain and even create a feeling of euphoria, so we can escape an immediate attack. They were meant to help us survive, but not to live. But we’re living now under attack. We’ve become addicted to stress on a chemical level, and we put it in everything we do – our work, our exercise, even our health and healing practices.

This isn’t a sustainable strategy for performance. It’s producing nearly every health problem that Western medicine struggles with today: obesity and digestive disorders, weakened immunity and chronic pain, depression and anxiety, even diseases like cancer and Alzheimer’s. And it greatly limits our potential. We’re the only animal that works harder than needed to accomplish even simple things. It depletes our energy, and makes it impossible to accomplish truly difficult things. So there must be a better way.

Because we know this, we have a choice. We can choose to move in a very different way, that creates a very different life, and a very different world. We can choose to release the stress and tension from our minds, our bodies, and our lives, that inhibits us, and weighs us down in every step we take. By choosing this, we can literally rewire our neurology, our chromosomes, and our gene expression, to perform at a higher level than we ever dreamed possible. By choosing this, we can rewire this world to perform at a higher level than we ever dreamed possible.

The science supports what we’ve suspected. As mind-body medicine pioneer Dr. Deepak Chopra puts it, “We’re not nouns, we’re verbs.” We aren’t fixed beings, stuck where we are, unchangeable. We’re more like a river, not hardwired but softwired. We know that rigidity is both cause and symptom of mental illness. When this rigidity arises even in our self-care practices like yoga – holding and moving with tension in both our minds and bodies – we limit ourselves greatly. We’ve taken the most common symptoms of human neurosis, and put them into our cure. This isn’t a problem with yoga. It’s a human problem. And we have a choice here. We can choose something different.

How we move – with tension or without, with force and aggression or grace and coordination – rewires our neurology and rebalances our microbiome every single day. It can change our gene expression, make our chromosomes healthier, slow aging, and even alter what we pass along to our children. We create our lives, our health, and our world, in this way.

Activating your Relaxation Response. Similar to East Asian movement and healing systems, Strala is designed to activate your body’s Relaxation Response – a chemical cascade responsible for overall health, healing, and wellbeing. First by breathing deep, second by matching your breath and body together, and third by learning to move your whole body in harmony with itself – it’s possible to keep your Relaxation Response going, even when things get tough. This is ground-shaking. It’s how you make the impossible possible, in everything you do.

Our mindset is important here. If we believe that our best way to get where we want to go is by pushing and struggling – and that feeling good is for vacation – this creates a cascade of behaviors and associated chemistry that supports some temporary ability, but leads to declining performance. By contrast, if we believe our best way to get where we want is by feeling good every step along the way – this creates something quite different. We’re able to release stress and tension, approach challenge in an easygoing way, and create an internal chemistry that’s optimal for sustained health and performance.

Imagine if we aimed our attention narrowly and forcefully at accomplishing goals — for example in yoga, jumping and pushing into poses. Right away, our body is bathed in stress hormones, including cortisol. We are chemically less able to see the full range of options available to us, and are disconnected from how we feel. We become less creative, and less intuitive. We’re ready to survive an attacking tiger, but that’s about it. Keep pushing this way, and we’re likely to gain more weight than we need, injure our bodies, and suffer from a variety of stress-related disorders.

By contrast, when we move with ease through all conditions, we’re able to trigger and maintain our body’s Relaxation Response. This is where we want to live most of our lives. The good news is, we can activate our own Relaxation Response response by breathing deep, moving gently, and exploring where we are, rather than forcing to be somewhere else. We get happy, creative and intuitive. Which feels amazing.

Flow State. Using whole-body movement connected directly to your breath, as you explore all kinds of challenge, Strala guides you into your Flow State. This is your body and mind finding harmony, by unblocking energy where it’s stuck, healing what needs healing, and learning to bring your whole self into graceful, coordinated movement. It’s the way you are meant to be. Creativity is heightened. You achieve an elevated state of strength, mobility, agility and endurance in your body, and calm focused awareness in your mind. You move through the familiar and unfamiliar with far less effort. This carries you much further without tiring, just feeling good.