Stråla Yoga Workshop

7. april kl. 9.30-14.00

Denne lørdagen tilbyr Solstråla Studio et engangs kurs på Stråla Yoga. Tema er hvordan å slippe stress og bli mer bevegelig både på yogamatte og i livet generelt. Egner seg fint for alle, både nye og erfarne yogiser. De som har prøvd Stråla Yoga får litt mer fordypning, mens helt nye får en god introduksjon av Stråla Yoga.

 

Vi starter dagen med frokostyoga (lørdagsyoga, kan velges bort, eller tas også alene) og etter 11.00 fortsetter vi med en del teori og øvelser på å slippe stress & spenning og bevege oss mer i tråd med oss selv. Disse fornevnte mål er sentrale i Stråla Yoga (utviklet av Tara Stiles og hennes mann Michael Taylor, New York).

Les mer på www.stralayoga.com

 

Stråla Yoga er en bevegelsesform innenfor yogas vide strukturer mens den anvender bevegelses- og velværeprinsippene fra Østens helseviten, bl.a. Tai Chi & Shiatsu. En fantastisk yogaform for å bringe naturlig bevegelse, frihet, intuisjon og følelse tilbake til yogapraksis, noe som i vårt prestasjonsfokusert samfunn har blitt mangelvare i yogaen. Stråla Yoga er også mye mer enn en bevegelsesform, det åpner en frisk mentalitet for selvutvikling der fokus er å komme i bedre tråd med seg selv, redusere rigiditet på både på kropp og sinn, og utvikle en vennlig og harmonisk forhold til seg selv og verden & droppe vaner som ikke tjener oss så godt.

 

Kurset kan tas enten som helvariant eller kortere variant (med/uten frokostyoga)

 

Kun lørdagsyoga inkl frokostsmoothie 250,- (uten smoothie 200,-)

kl. 9.30-11.00

 

Helvariant lørdagsyoga + hele workshop 850,-

kl. 9.30-14.00

 

Workshop uten lørdagsyoga 650,-

kl. 11.00-14.00

 

Kursholder: Mei Schulz, sertifisert Stråla Yoga Guide (220t), grunnleggeren og yogainstruktøren på Solstråla Studio

Påmelding til mei@schulzradiance.no

Bindende påmelding, kursavgift skal være betalt innen 5.4 og refunderes ikke ved avlysning

Lørdagsyoga kan betales ved oppmøte via Vipps, korterminal eller kontanter

Yogareise - Sattva Yoga Workhop

6. mai 2018 kl. 11.00-16.00

 

Solstråla Studio har en glede å tilby et dagskurs på Yoga med gjestelæreren Sigrid Leinum! Velkommen både nysgjerrige og praktiserende yogiser. Hvordan virker yoga på både kropp og sinn? Dette er den røde tråden denne dagen.

 

Sattva Yoga er utviklet av Anand Mehrotra fra Rishikesh, nord I India.

Se www.mysattva.com

 

Sigrid Leinum har gått I lære hos Anand I India, og er sertifisert Sattva Yoga lærer.

 

Sattva Yoga er en blanding av tidløs visdom og moderne innsikt. Det gir frihet, bevegelse, dybde, stillhet, transformasjon, glede, medfølelse og tilstedeværelse. Sattva Yoga er for alle. Det er ingen konkurranse, og det er heller ikke basert på fysisk styrke. I Sattva Yoga lytter vi til kroppens og sinnets signaler via ulike yogaøvelser og meditasjon.

 

Hva lærer vi på yogareisen?

En yogareise innebærer fysiske stillinger,(asanas) forskjellige pusteteknikker,(pranayamas) repeterende bevegelser (kriyas), mantras (lyd), og fri bevegelse.

 

Sigrid vil gjennom denne lørdagen ta dere med på en yogareise, meditasjon og undervisning i hvordan yoga virker inn på kropp og sinn.

 

 

Pris: 650,-

Utstyr: Komfortable klær, vi har matter til lån

Lunsj: Ta med niste, kaffe/te serveres på studio

PÅMELDING til mei@schulzradiance.no senest 5 dager før kurset.

Faktura sendes som epost.

 

Våre indre verdifulle egenskaper - selvutviklingskurs

21. april 2018 kl. 11.00-17.00

 

Alle interessert i personlig utvikling eller oppfostring (oppdragere, foreldre, pedagoger) er velkomne! Ta med inspirasjon for å bidra til å fremme positivt utviklingskultur uansett hvor du virker (eget liv, familie, jobb, utdanningsinstitusjon).

 

Dette er et kreativt og deltagende kurs som tar utgangspunkt i The Virtues Project og dets fremgangsmåter. Våre indre verdifulle egenskaper – dydene – vil være i fokus og vi vil sammen erfare måter som inspirerer oss til å kunne bruke dydene i hverdagslivet. Ved å bli bedre kjent med dydene i oss selv og i menneskene rundt oss vil vi lettere gjenkjenne potensialet vi har og vil kunne leve våre liv ut fra våre iboende verdier.

 

Visjonen til The Virtues Project er å tjene og støtte mennesker fra alle kulturer til å utvikle og frigjøre sitt indre potensiale. De 5 fremgangsmåteneer et av prosjektets kjennetegn og unike bidrag. De bygger på dydene som er universelt verdsatt av alle mennesker. De hjelper oss til å leve livene våre på en mer ekte og meningsfull måte, til å oppdra medfølende og idealistiske barn og til å skape en karakterdannende kultur i familien, i skolen, på arbeidsplassen og i våre fellesskap.

 

Kurset passer for alle som ønsker å frigjøre sitt indre potensiale og bidra til å fremme en karakterdannende kultur.

Kursholder:

Linda S. Kragh – erfaren kursholder i mer enn 35 år innen utvikling av menneskelige

ressurser - personlig vekst, kvinnekurs og organisasjonsutvikling. Er masterfasilitator for The Virtues Project i Norge.

Tid: 10:00 – 17:00

Pris: kr. 750,- inklusiv materiale og lunsj

Påmelding innen 12. april, betaling innen 17. april

Betaling: mot faktura eller overføring direkte på konto 6580.27.47548

Påmelding gjøres via vår kontaktskjema eller via mei@schulzradiance.no

 

Solstråla i avisen!

Hyggelig med en omtale om oss i lokalavisen. Avisen tok kontakt med oss, og så klart takket vi ja for interessen til våre tjenester! Journalisten havnet på massasjebenken etter intervjuet og fikk litt velvære og omsorg fra masseuren midt i arbeidsdagen. Vi klarer ikke å la være det vi liker å drive med!

 

Vi hadde ønsket at det ble nevnt litt mer om dansetilbud på studio og vår frivillig arbeid, men det mangfoldige tilbudet vårt ble litt for mye for å dekke for denne omtalen, fikk vi høre.

 

Mei og Dayva har et konsept "Frivillig Fredag". Vi ønsker å gi våre tjenester gratis til en målgruppe som kunne trengt det, og vi har nå en avtale med eldreomsorg i Hurum for å besøke avdelingene regelmessig. Da får de eldre en økt med guidet bevegelse i form av stoleyoga og dans ved Mei og håndmassasje ved Dayva, også mye tid blir det til én til én samtaler og kontakt. Noen ganger opptrer Mei med dans også og leder en lek eller aktivitet som kan være moro eller sosialt stimulerende. Besøkene foregår annenhver uke ut våren 2018.

SCHULZ RADIANCE

Bedrift / kursvirksomhet

Eier & daglig leder:

Mei Schulz

 

 

Kontakt

Email: mei@schulzradiance.no

Telefon: +47 470 26 892

 

Solstråla Studio

Hurumveien 38, Åros

Besøkstid kun på undervisnings- eller behandlingstid

Copyright @ All Rights Reserved